Medicover Sport – zasady korzystania

Przyjmujemy użytkowników Medicover Sport na poniższych zasadach:

1. Karnet Medicover Sport honorujemy na zajęciach: salsa solo suelta, flamenco, qigong, świadomość ciała, intudance, contact improvisation. Nie honorujemy na TRE i metodzie Feldenkraisa.

Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja telefoniczna lub mailowa na konkretnych zajęciach , zgodnie z grafikiem

2. Przed każdymi zajęciami należy okazać smsa potwierdzającego prawidłową rejestrację usługi w Medicover Sport.

3. W przypadku braku możliwości okazania smsa z winy klienta (brak, rozładowanie telefonu) zajęcia należy opłacić gotówką wg stawki za 1 godzinę zgodnie z cennikiem.

4. W przypadku awarii Medicover Sport należy wpisać się na imienną listę wejść.

5. Nie ma dodatkowych opłat do zajęć ujętych w graiku (60 min).

6. Uczestnik Medicover Sport może dołączyć do grup już istniejących, w miarę wolnych miejsc, pod warunkiem wybrania zajęć na  odpowiednim dla siebie poziomie zaawansowania.

7. Uczestnik Medicover Sport może korzystać z dwóch wybranych zajęć dziennie w odstępstwie 10 godzin. Pozostałe zajęcia są odpłatne wg cennika.

8. Na niektórych kursach pobierana jest kaucja 45 zł za rezerwację miejsca w grupie. Za nieobecność na zajęciach potrącane jest 15 zł. W niektórych przypadkach możliwe jest odrobienie nieobecności. Po zakończeniu kursu kaucja zwracana jest z uwzględnieniem odliczeń. Po zwrot należy się zgłosić najpóżniej 1 miesiąc od zakończenia zajęć.