Zasady uczestnictwa i płatności – regulamin zajęć

1. Udział we wszystkich zajęciach możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym z podaniem imienia i nazwiska. Kontakt do osoby przyjmującej zgłoszenie jest podany przy opisie poszczególnych zajęć.

2. Opłata za zajęcia może być wniesiona gotówką na miejscu lub opłacona przelewem na konto wg cennika.

3. Użytkownicy kart Multisport Benefit Systems obowiązani są każdorazowo do rejestracji wizyty na terminalu, Medicover (Ok System) – okazania akceptującego smsa.

4. Zajęcia grupowe opłaca się z góry za dany miesiąc lub dwa (3-10 godzin). Opłatę należy wnieść najpóźniej na 1. zajęciach nowego miesiąca (przelewem lub gotówką). Możliwe jest uczestniczenie tylko w jednej lekcji wg cennika .

5. W przypadku rezygnacji z kursu, przed 1.zajęciami, zwracamy 100% wpłaty.

6. Opuszczone zajęcia, opłacone karnetem, można „odrobić” w innej grupie podobnych zajęć, po uzgodnieniu z osobą prowadzącą.

7. Istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za opłacony karnet, ale tylko w przypadkach losowych (czego nikomu nie życzymy).

8. Ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona do 20 osób.

9. Na kursach tanga argentyńskiego i salsy w parach pojedyncze osoby dobieramy w pary, o ile to możliwe, tak, żeby była rowna ilośc kobiet i mężczyzn.

10. Prosimy o przynoszenie obuwia zmiennego na salę.