11Dom    kontakt
  Strona główna >> Cennik >> Karta Fitflex  
 

Karta FitFlex - zasady korzystania

Honorujemy karty FitFlex na poniższych zasadach:

1. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja  miejsc na konkretnych zajęciach (zgodnie z grafikiem).

2. Przed każdymi zajęciami należy okazać kartę wraz z dowodem tożsamości oraz podpisać się na liście wejść u osoby prowadzącej kurs.

3. Nie ma dodatkowych opłat do zajęć ujętych w graiku.

4. Posiadacz karty może dołączyć do grup już istniejących, w miarę wolnych miejsc, pod warunkiem wybrania zajęć na  odpowiednim dla siebie poziomie zaawansowania.

5. Użytkownik karty Fit Flex może korzystać z jednych wybranych zajęć dziennie. Pozostałe zajęcia są odpłatne wg cennika.

6. Na niektórych kursach pobierana jest kaucja 45 zł za rezerwację miejsca w grupie. Za nieobecność na zajęciach potrącane jest 15 zł. Po zakończeniu kursu kaucja zwracana jest z uwzględnieniem odliczeń.

kontakt: Beata Tymes
tel.660 350 606

mail: beata@taniec.info.pl