Benefit

Karta Multisport Benefit Systems – zasady korzystania

Honorujemy karty MULTISPORT PLUS oraz MULTISPORT SENIOR Benefit Systems na poniższych zasadach:

MultiSport PLUS
MultiSport SENIOR

1. Rejestracja karty na terminalu pokrywa koszt 1 godziny (60 min) grupowych zajęć tanecznych i niektórych ruchowych (qigong, feldenkrais). Nie honorujemy kart na lekcjach prywatnych, warsztatach i i wyjazdach.

2. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja  miejsc na konkretnych zajęciach (zgodnie z grafikiem): salsa solo suelta, salsa w parach, tango argentyńskie, intudance, flamenco, ćwiczenia Feldenkraisa, qigong.
2.1. Na zajęciach metodą Feldenkraisa obowiązuje limit miejsc dla osób z kartą Multisport w ramach cyklu 2 lub 3 -miesięcznego .

2.2 Na zajęciach TRE nie honorujemy karty Benefit Multisport.

3. Przed każdymi zajęciami należy okazać dowód osobisty oraz kartę do zeskanowania w terminalu oraz podpisać się na liście wejść w recepcji. Warunkiem przystąpienia do zajęć jest potwierdzenie przez terminal ważności karty. W przypadku braku takiego potwierdzenia posiadacz karty opłaca lekcje zgodnie z obowiązującym cennikiem.

4. Nie ma dodatkowych opłat do stałych zajęć (60 min) ujętych w grafiku.

5. Posiadacz karty może dołączyć do grup już istniejących, w miarę wolnych miejsc, pod warunkiem wybrania zajęć na  odpowiednim dla siebie poziomie zaawansowania.

6. Użytkownik karty Multisport Plus może korzystać z kolejnych zajęć w danym dniu po minimum 60 min. od zarejestrowanego wejścia.

7. Na niektórych kursach pobierana jest kaucja za rezerwację miejsca w grupie. Za nieobecność na zajęciach potrącane jest 20 (taniec, qigong) lub 25 zł (Feldenkrais). W niektórych przypadkach możliwe jest odrobienie nieobecności w innej grupie takich samych zajęć. Po zakończeniu kursu kaucja zwracana jest z uwzględnieniem odliczeń. Po zwrot należy się zgłosić najpóżniej 1 miesiąc od zakończenia zajęć.
W zamian uczestnicy kursu mają gwarancję, że zajęcia odbędą się w zaplanowanym czasie i w stałej grupie.

8. Karta Multisport Senior obowiązuje na jedne zajęcia dziennie i tylko do godziny 16.

kontakt: Beata Tymes
tel.660 350 606

mail: beata@taniec.info.pl